Verplaatsing met de verhuisdoosmethode

Als het om een relatief nest gaat dat goed bereikbaar is en zonder beschadigingen kan worden verwijderd kan de verhuisdoosmethode worden toegepast. Deze methode wordt uitgevoerd in de avond wanneer de meeste wespen terugkeren naar het nest en de temperatuur relatief laag is. Wespen zijn kalmer als het koel en donker is. Het wespennest wordt eerst losgemaakt en in een speciale doos vastgelijmd. Deze doos wordt daarna dichtbij de plek gezet waar het nest oorspronkelijk zat. Als alle gealarmeerde en rondvliegende wespen weer terug in het nest zijn wordt de doos afgesloten en kan de verplaatsing beginnen. 

Let op: meestal gaan veel wespen niet automatisch terug naar het nest in de doos. In plaats daarvan verzamelt een deel van de wespen zich op de plek waar het nest eerst zat! Dit kan enigszins worden tegengegaan door met een zaklamp het nest in de doos te beschijnen. Een aantal wespen zal als vanzelf op het licht afvliegen en zo op het nest belanden. De meesten gaan dan vanzelf naar binnen. De wespen die zich hebben verzameld op de plek van het oude nest kunnen met behulp van een stokje op het nest worden gezet.

In sommige gevallen is er in de directe omgeving van het nest een prima alternatieve plek beschikbaar. Dan kan de doos gewoon daarheen verplaatst worden. Dit dient echter niet direct in 1 keer maar stapsgewijs te gebeuren omdat de wespen anders verdwalen. Een veel voorkomend geval is de situatie dat er een wespennest in een vogelnestkastje zit. Soms hangt deze op een onhandige plaats terwijl er geen probleem zou zijn als het kastje bijvoorbeeld 3 meter verderop zou hangen. In zo'n geval kan het wespennest in het nestkastje blijven zitten en in zijn geheel circa 40 centimeter per avond opgeschoven worden totdat de eindbestemming is bereikt. 

Voor een voorbeeld hiervan (met hommels) zie dit draadje op Twitter.

Is dit niet mogelijk dan kan de doos naar een volkomen nieuwe bestemming worden gebracht. Deze bestemming moet minstens 4 kilometer verderop zijn om te voorkomen dat een deel van de wespen de volgende dag weer terugvliegt naar de oude plek.

Voor een voorbeeld van deze methode, zie dit draadje op Twitter.