ECOLOGISCHE HULP BIJ WESPENNESTEN

VOORLICHTING EN VERPLAATSING

Heeft u last van een wespennest 

maar wilt u geen gif in de natuur?

Dan bent u hier aan het goede adres! Wespen zijn nuttige insecten die onmisbaar zijn in ons ecosysteem. Een wespennest vangt dagelijks duizenden vliegen, dazen, rupsen etc. waardoor plagen van deze insecten worden voorkomen. Maar helaas kunnen wespen ook voor mensen lastig zijn en daarom worden wespennesten veelvuldig bestreden. Bij de bestrijding wordt een nest met gifpoeder 'behandeld' waardoor de wespen een langzame dood sterven. Dat is niet alleen jammer maar in veel gevallen ook helemaal niet nodig!

Een wespennest na succesvolle verplaatsing naar een nieuwe rustige plek.

Het kan ook anders!

Gelukkig bestaan er alternatieve diervriendelijke oplossingen voor problematische wespennesten. Deze alternatieven zijn er op gericht om de overlast voor mensen weg te nemen en tegelijkertijd de dieren in leven te houden. Een veelgebruikte methode is het complete nest te verplaatsen naar een andere omgeving waar de wespen hun nuttige werk in alle rust voort kunnen zetten. In sommige situaties is het echter al voldoende om de aanvliegroute van de wespen te verleggen en in andere gevallen kan zelfs worden volstaan met voorlichting over hoe je veilig moet omgaan met een wespennest in de buurt.

Als u op zoek bent naar een diervriendelijke alternatieve oplossing voor uw wespenprobleem neem dan contact met ons op.

Ecowesp

Het doel van Ecowesp is het verbeteren van het imago van de wesp en het promoten van alternatieve oplossingen voor wespenproblemen. Dit doen we door zelf hierin het voortouw te nemen. Door het geven van voorlichting wordt het ecologische belang en de fascinerende levenswijze van wespen onder de aandacht gebracht bij een breed publiek. Met het verplaatsen van wespennesten in Noord-Nederland wordt deze duurzame methode onder de aandacht gebracht en wordt er belangrijke ervaring opgedaan. Zo wordt talloze wespen die anders onnodig een nare dood zouden sterven een normaal leven gegund en belanden er minder bestrijdingsmiddelen in de natuur!

Ecowesp wordt gedreven door vrijwilligers en heeft in tegenstelling tot ongediertebestrijdingsbedrijven geen winstoogmerk. De kosten van een verplaatsing zijn daardoor lager dan die van een reguliere verdelging met gif. 

Welke wespennesten zijn geschikt voor verplaatsing?

Niet alle wespennesten zijn geschikt om verplaatst te worden. Een voorwaarde is dat het nest goed te bereiken is zodat het met de hand kan worden verwijderd. Typische gevallen zijn:

  • Wespennesten in schuurtjes (bv. aan het plafond of in een doos met spullen)
  • Wespennesten op zolders
  • Wespennesten die onder een lage dakgoot hangen
  • Wespennesten die aan een boom of in struiken hangen
  • Wespennesten in plantenbakken
  • Wespennesten in nestkasten voor vogels
  • Wespennesten onder de grond (mits goed bereikbaar)
In deze gevallen kan het nest meestal wel verplaatst worden. Niet geschikt voor verplaatsing zijn:
  • Wespennesten in spouwmuren
  • Wespennesten onder daken op grote hoogte
  • Wespennesten onder de grond tussen de wortels van bomen of struiken
In deze drie gevallen kan een wespennest niet verplaatst worden. Soms zijn er maatwerkoplossingen mogelijk om de overlast alsnog op te lossen of te verminderen. Wij kunnen advies geven over de mogelijkheden daartoe. Als de overlast ook niet op andere manieren is op te lossen is verdelging helaas de enige overgebleven optie. Hiervoor dient u dan zelf een plaagdierbestrijder in te schakelen.
Let op dat wij in principe alleen verplaatsingen uitvoeren in Groningen, Friesland en Drenthe!