Problemen met wespennesten worden momenteel vaak opgelost door een plaagdierbestrijder die met gif in het nest spuit. Hoewel dit in veel gevallen een effectieve en goedkope maatregel is kleven er helaas ook allerlei nadelen aan.

Als mens en nest in elkaars vaarwater dreigen te komen, is dat vaak met eenvoudige maatregelen op te lossen.

In gevallen van ernstige overlast is het vaak het beste om het nest levend te verplaatsen naar een rustige locatie waar ze meer ruimte hebben. Wij gebruiken hiervoor de natuur- en diervriendelijke technieken die zijn ontwikkeld door de Wespenstichting.