Voorkomen is altijd beter dan genezen! Om te voorkomen dat u in de toekomst te maken krijgt met een wespen-, hommel- of bijenprobleem kunnen we uw huis en tuin preventief inspecteren en advies geven over natuurvriendelijke maatregelen die u vervolgens zelf, of door ons kan laten uitvoeren.

We kunnen daarnaast ook voor alternatieve nestbehuizing op veilige plekken zorgen. Zo ontstaat er geen woningnood voor deze nuttige insecten en is iedereen blij.